Pohrebné a cintorínske služby

Zabezpečujem nasledovné pohrebné služby:

 • prevoz zosnulých (aj zo zahraničia)
 • obliekanie a úprava zosnulých
 • výber termínu pohrebu, alebo kremácie
 • vybavenie matriky
 • predaj truhiel, drevených krížov
 • výroba smútočných oznámení
 • doplnkový sortiment - smútočné vence, kytice, stuhy, sviečky,
 • príprava a vedenie dôstojnej rozlúčky so zosnulým

Cintorínske služby:

 • zimná údržba – čistenie chodníkov, odpratávanie snehu, posýpanie chodníkov
 • letná údržba – kosenie, hrabanie, zametanie, postreky proti burinám, nakladanie a odvoz lístia, zavlažovanie záhonov, rozptylovej a vsypovej lúky, opravy vodovodných rozvodov a ventilov, nová výsadba, údržba a tvarovanie drevín, vystrihovanie a odstraňovanie náletov, čistenie a vývoz odpadov, odvoz výkopovej zeminy
 • ostatné činnosti – vymedzovanie miest na pochovávanie, správa a údržba domu smútku, zabezpečenie prevádzky chladiacich zariadení na uloženie ľudských pozostatkov, registrácia kamenárskych firiem pracujúcich na cintorínoch

Navštívte webstránku nášho pohrebníctva: