Triedený zber

Separovaný zber pre mesto Bánovce nad Bebravou a priľahlé obce vykonávame rôznymi spôsobmi. I vy môžete prispieť separovaním odpadu pre ekologickejšie mesto či obec, prezrite si preto malú pomôcku, čo patrí do jednotlivých kontajnerov na separovaný zber.

SKLO
Zelený kontajner

 

DO ZELENÝCH KONTAJNEROV PATRIA
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľovésklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod 

NEPATRIA SEM
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

PAPIER 
Modrý kontajner

 

DO MODRÝCH KONTAJNEROV PATRIA
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

NEPATRIA SEM
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

PLASTY a KOVOVÉ OBALY
Žltý kontajner, žlté vrece

 

DO ŽLTÝCH KONTAJNEROV PATRIA
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta

NEPATRIA SEM
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.