Priemyselný odpad

Spracovanie odpadu z podnikateľskej činnosti

Priemyselný odpad je možné likvidovať v pravidelnej periodicite za predpokladu zabezpečenia zmluvy o likvidácii priemyselného odpadu so zberovou spoločnosťou. Na základe Vášho dopytu Vám odporúčime vhodnú nádobu a frekvenciu vývozu Vami vyprodukovaného odpadu. Po každom vývote obdržíte doklad o vývoze a príslušné potvrdenie podľa katalógu odpadov. Neváhajte nás kontaktovať za účelom vypracovania cenovej ponuky.