Komunálne služby

Letná údržba verejnej zelene

 • výsadba novej zelene - letničkami
 • postrek burín/odburinenie/
 • polievanie verejnej zelene
 • ošetrovanie verejnej zelene (okopávanie)
 • orezávanie stromov , drevín
 • výruby stromov ,drevín
 • vysádzanie stromov, drevín

Zimná údržba verejnej zelene

 • výrub stromov
 • frézovanie pňov
 • výzdoba mesta (advent)

Mám(e) záujem o nasledovnú údržbu zelene

Letná údržba komunikácií

 • zametanie komunikácií
 • oprava výtlkov
 • polievanie komunikácií
 • čistenie kanálových vpustí
 • opravy cestných povrchov technológiou infraset

Zimná údržba komunikácií

 • zametanie
 • odhŕňanie snehu
 • frézovanie
 • posyp cestnou soľou, aplikácia a výroba soľanky

Mám(e) záujem o nasledovnú údržbu: